سرمایه‌گذاران ساختمانی پروانه‌های جدید

۱۰ امتیاز برای سرمایه‌گذاران ساختمانی پروانه‌های جدید دو مرحله ای

مدارك جهت بررسي نماي ساختمان

مدارک و مستندات لازم جهت ارائه و بررسی نمای ساختمان

دانلود پلان و نقشه معماری - پلان یاب مارکت

ضوابط طراحی پله و آسانسور

دانلود پلان و نقشه معماری - پلان یاب مارکت

اطلاعات مورد نیاز در مراجعه به شهرداری

دانلود پلان و نقشه معماری - پلان یاب مارکت

طرح تفصیلی جدید تهران

دانلود پلان و نقشه معماری - پلان یاب مارکت

ضوابط شهرداری در طراحی معماری

دانلود پلان و نقشه معماری - پلان یاب مارکت

آدرس و تلفن دفاتر خدمات الکترونیک

دانلود پلان و نقشه معماری - پلان یاب مارکت

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده صدور پروانه ساختمانی

دانلود پلان و نقشه معماری - پلان یاب مارکت

تعاریف پایه جهت ساخت و ساز

دانلود پلان و نقشه معماری - پلان یاب مارکت

مدارک لازم برای گرفتن پایانکار و عدم خلاف

سطح اشغال و پخ

سطح اشغال و پخ در قطعات مسکونی

دانلود پلان و نقشه معماری - پلان یاب مارکت

ضوابط پارکینگ

0
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A