پلان و نقشه معماری - پلان یاب مارکت

(Top-Down Method)روش اجرای سازه و ساختمان به روش بالا به پایین