فرم گزارش مرحله ای

دانلود نمونه برگه های سبز تعهد مهندسی و گزارش مرحله ای و قرارداد ناظر

جداول اشتال

چک لیست زلزله،چک لیست سازه نگهبان،چک لیست نماسازی،چک لیست مبحث 3، مشحصات فنی ساختمان

چک لیست های زلزله و سازه نگهبان و مشخصات فنی و نما و مبحث 19 و..

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان

0
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A