نقشه معماری 20*8 دو نبش: نقشه معماری 20*8 دو نبش

پلان معماری 20*10 شمالی: نقشه معماری 20*10 شمالی

پلان معماری 20*10جنوبی: نقشه معماری 20*10جنوبی

پلان معماری 19*10 جنوبی: نقشه معماری 19*10 جنوبی

پلان معماری 20*10 شمالی: نقشه معماری 20*10 شمالی

پلان معماری 20*10جنوبی: نقشه معماری 20*10جنوبی

پلان معماری 20*19 شمالی-غربی: نقشه معماری 20*19 شمالی-غربی

پلان معماری 20*15 جنوبی: نقشه معماری 20*15 جنوبی

پلان معماری 20*10 شمالی: نقشه معماری 20*10 شمالی

پلان معماری 20*10جنوبی: نقشه معماری 20*10جنوبی

پلان معماری 20*13.33 جنوبی: نقشه معماری 20*13.33 جنوبی

پلان معماری 20*10 شمالی: نقشه معماری 20*10 شمالی

0
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A